logg
 
Zdjęcia:
 
Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć
 
Kliknij aby powiększyć

Witamy serdecznie Państwa na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pucku

"Spółdzielnia jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, która prowadzi działalność gospodarczą w interesie swoich członków."

Zrzeszamy 955 członków, zamieszkujących w 21 budynkach wielorodzinnych, w zasobach w Pucku i Helu, o łącznej powierzchni mieszkań 40.945,3 m kw.

Mamy na dzieję, iż na naszych stronach WWW znajdziecie Państwo wszelkie potrzebne Wam informacje.

Ogłoszenie

Puck, dnia 28.03.2014 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pucku, ul. Majkowskiego 2, te/fax. 0-58 774-34-10
ogłasza przetarg nieograniczony na poniższe zadanie:

Remont kapitalny zasilania instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, wraz z wymianą kotła w kotłowni w Helu dla budynków Leśna 6A, Leśna 12 i Bałtycka 3.

Więcej informacji w dziale Ogłoszenia i przetargi.


Ogłoszenie

Puck, dnia 27.02.2014 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Pucku, ul. Majkowskiego 2, tel. 58 774-34-10
informuje, że posiada do zbycia lokal mieszkalny jednopokojowy w Pucku przy ul. Majkowskiego 8 o pow. użytkowej 26,3 m2 - IV piętro.

Oszacowana wartość nieruchomości - 91.000,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące  jego nabycia można uzyskać w siedzibie Zarządu Spółdzielni lub pod
tel. 58 774 34 10.


Ogłoszenie

Puck, dnia 10.01.2014 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
w Pucku dysponuje wolnym lokalem użytkowym o pow. 26 m2
w budynku Przebendowskiego 23A w Pucku.

Osoby zainteresowane jego wynajęciem prosi się o kontakt osobisty lub telefoniczny pod numer tel. 58 774-34-10 lub
504-159-918.


Informacje o odpadach komunalnych

Od 1 lipca 2013 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie.

Dodatkowe informacje w zakładce Odpady komunalne